EKOLOŠKA EKONOMIJA


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • definiše osnovne pojmove ekološke politike uopšte, kao i politike zaštite životne sredine u EU; • prepozna eksterne efekte i da ih definiše u odnosu na izazivača; • razlikuje instrumente ekološke politike; • poveže razvoj ekološke politike CG i EU; • ocjeni osnovne elemente ekonomije održivog razvoja i savremene ekološke politike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MILOVIĆ2x1
1S

Popravni zavrsni ispit

Test 1

Zavrsni ispit

Prvi popravni rok

Termin popravnog zavrsnog ispita

Ekoloska ekonomija - rezultati prije zavrsnog ispita