PRIMIJENJENA ANALIZA TRAŽNJE


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Primijenjena analiza tražnje mogu: • definišu osnovne koncepte teorije analize tražnje; • objasne različite pristupu u modeliranju tražnje; • odaberu i primijene odgovarajuće statističke metode u analizi tražnje na osnovu uporednih i podataka vremenskih serija; • konstruišu i ocijene jednostavne/višestruke linearne regresione modele, realizuju potrebnu analizu i protumače njene rezultate; • samostalno sprovedu analizu tražnje na realnim podacima i interpretiraju njene rezultate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KARADŽIĆ2x1
2B+4S+1P