Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR2x1
1P

Konačni rezultati

Rezultati

Termin ispita - II kolokvijum

Termin kolokvijuma

Nova objava - 15.03.2021 12:31

Nova objava - 15.03.2021 12:30