TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR2x1
13S+3P