MODELI RASTA I TEHNIČKI PROGRES


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita iz predmeta Modeli rasta i tehički progres, očekuje se da će studenti moći da: • pravilno objasne osnovne pojmove opšte teorije sistema i modela rasta; • protumače različite kategorizuje ekonomskog rasta i indikatora za njegovo mjerenje; • definišu različite pristupe u modeliranju ekonomskog rasta; • evaluiraju klasične i moderne teorije ekonomskog rasta i konfrontiraju ih; • kritički analiziraju uticaj naučnog i tehničkog progresa na privredni rast.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KARADŽIĆ2x1
1S+1P