METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da: - definišu i prezentiraju modele kvantitativne analize, koje se koriste za modeliranje i ispitivanje aktivnosti iz domena ekonomije i menadzmenta - odaberu metod ekonomske analize koji odgovara analiziranom problemu - klasifikuju i koriste metode višekriterijumske analize - primjenjuju softvere za jednostavnije istraživačke zadatke - prate i razumiju stručnu literaturu iz oblasti kvantitativne analize

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ
ANA MUGOŠA