TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da: - razlikuju pravce u razvoju teorije odlučivanja - prepoznaju i objasne najvažnije činioce odlučivanja - nabroje i objasne faze u procesu poslovnog odlučivanja - odaberu model odlučivanja koji odgovara posmatranom poslovnom okruženju - izaberu i primenjuju odgovarajuće metode i tehnike za rešavanje problema odlučivanja u uslovima izvesnosti, neizvesnosti i rizika

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RAKOČEVIĆ
TAMARA BACKOVIĆ VULIĆ
BOJAN PEJOVIĆ