OSNOVI OSIGURANJA


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše osiguranje, imenuje funkcije, elemente i zadatke tehničke organizacije osiguranja. 2. Navede oblike organizovanja osiguravajućih kompanija, lica i dokumenta u osiguranju. 3. Opiše i klasifikuje vrste osiguranja imovine i lica. 4. Definiše premiju osiguranja i objasni njenu strukturu. 5. Objasni socijalno osiguranje. 6. Priprema verbalne i pisane prezentacije iz oblasti osiguranja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ