POLITIKA PROŠIRENJA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Zna i razumije razvoj Evropske unije kroz talase proširenja, aktuelne osnivačke ugovore koji definišu institucije i proces donošenja odluka, kao i politiku proširenja – kompozitnu politiku izvedenu iz korpusa zajedničkih politika EU; • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa evropskih integracija Crne Gore i regiona; • Razumije proces i razloge pristupanja EU i kritički pristupa posmatranju promjena u tom procesu; • Umije da koristi stručnu literaturu iz oblasti evropskih integracija, zna pristupiti bazama podataka EU institucija, obrađuje integracione teme kroz seminar, esej i debatu;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x1
1S+2P
GORDANA ĐUROVIĆ2x1
1S+2P