Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni osnovne pojmove vezane za finansijske instrumente i tržišta hartija od vrijednosti. 2. Klasifikuje hartije od vrijednosti i ilustruje njihove osnovne karakteristike. 3. Ukaže na značaj finansijske regulative. 4. Ilustruje proces trgovine hartijama od vrijednosti. 5. Kategoriše i uporedi osnovne derivativne finansijske instrumente. 6. Konstruiše i planira berzanske izvještaje vezane za akcije i obveznice.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija