UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMJENAMA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni teorijske koncepte organizacionih promjena; - Ustanovi tipologiju organizacionih promjena; - Prepozna faktore organizacionih promjena; - Prepozna pojavu rezistentnosti na promjene i osmisli načine kako je prevazići; - Objasni i primijeni tehnike za upravljanje organizacionim promjenama; - Protumači proces upravljanja otporom na organizacione promjene i osmisli načine njegovog prevazilaženja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ĆETKOVIĆ2x1
1P