UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije ciljeve i svrhu upravljačkog računovodstva (UR); povezanost UR sa finansijskim i računovodstvom troškova; ključna obilježja UR, te mjesto i ulogu UR u računovodstvenom sistemu menadžmenta preduzeća; 2. Keira računovodstvene informacije za menadžment preduzeća kao i da definiše pojam i sistem upravljanja troškovima; 3. Prepozna modele upravljanja troškovima kao i da opiše modele i postupak rasporeda indirektnih troškova; upotrebljava i razumije značaj primjene CVP analize; 4. Objašnjava i tumači (i)relevantne informacije kao i primjenjuje model inkrementalne ili diferencijalne analize; 5. Definiše pojam i opisuje obilježja budžetiranja kao i vrste budžeta; 6. Definiše, izračunava i interpretira pokazatelje za ocjenu performansi preduzeća; 7. Razumije razloge i raspravlja o savremenim dometima razvoja upravljačkog računovodstva;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ FILIPOVIĆ

Konacni rezultati

link za predavanja

Nova objava - 09.01.2020 15:48

Rezultati I rok

Predavanje 15.11.2019

Rezultati