KORPORATIVNE FINANSIJE


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA POPOVIĆ2x1
4S
MILAN LAKIĆEVIĆ2x1
13S+1P