MEĐUNARODNA MARKETING STRATEGIJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD JOVOVIĆ

Uvodni - dogovorni čas iz predmeta Marketing menadžment