MEĐUNARODNE FINANSIJE


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sa završetkom ovog kursa studenti ce moći: 1. Prepoznati značaj međunarodnog tržišta kapitala i kretanja kapitala u globalnoj ekonomiji. 2. Analizirati i diskutovati fiksne versus fluktuirajućim deviznim kursevima. 3. Objasniti funkcionisanje Evropskog monetarnog sistema i Evropske monetarne unije. 4. Ispitati vezu između stranog kapitala u ekonomskom razvoju manje razvijenih zemalja. 5. Razviti sposobnost ka istraživanju kompleksnih međunarodnih ekonomskih fenomena u budućnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA JAĆIMOVIĆ

Nastava 13.11 u 17h

Početak mentorske nastave

Mentorski rad