PROGNOZIRANJE EKONOMSKIH PROCESA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA VUJOŠEVIĆ2x1
4S

Odbrana seminarskih radova

Odbrana seminarskoh radova

Odbrana seminarskoh radova

Konsultativni čas

Odbrana senminarskih radova