PORTFOLIO MENADŽMENT


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA POPOVIĆ

- 25.02.2021 16:31

Najava odsustva predavaca - 14.02.2020 13:38