MEĐUNARODNA TRGOVINSKA POLITIKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sa završetkom ovog kursa studenti će moći: 1. Prepoznati značaj globalnih trgovinskih tokova i njihov uticaj na ekonomiju zemalja. 2. Identifikovati, shvatiti i primjeniti standardne trgovinske modele. 3. Ispitati vezu između instrumenata i glavnih igrača međunarodne trgovinske politike. 4. Objasniti ulogu različitih faktora u oblikovanju međunarodne trgovinske politike. 5. Razumjeti evropsku trgovinsku politiku. 6. Razviti kritičko mišljenje prema ekonomskoj teoriji i realnim svjetskim problemima vezanim za međunarodnu trgovinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN KOVAČEVIĆ
PREDRAG BJELIĆ