EU I POLITIKA PROŠIRENJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Zna i razumije razvoj Evropske unije kroz talase proširenja, analizu osnivačkih ugovora, ključne institucije, proces donošenja odluka i aktuelnu politiku proširenja izvedenu iz zajedničkih evropskih politika • Posjeduje znanje i razumijevanje procesa evropskih integracija Crne Gore i regiona • Razumije proces i razloge pristupanja EU i kritički pristupa posmatranju promjena u tom procesu; • Razumije odnos investicija i očekivanih dobiti integracija u funkciji vremena; • Umije dа koristi stručnu literаturu iz oblаsti evropskih integracija, zna pristupiti bazama podataka EU institucija, korektno interpretirа nаlаze publikovаnih istrаživаnjа;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ĐUROVIĆ2x1
1P