MATEMATIČKI METODI I MODELI


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- definišu i prezentiraju modele kvantitativne analize, koje se koriste za modeliranja u ekonomiji - primjenjuju odgovarajuće matematičke metode i modele u analizi poslovnih problema - analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom matematičkih metoda - prate i razumiju stručnu literaturu u kojoj su rezultati izraženi matematičkim terminima i simbolima - primjenjuju softvere za složenije istraživačke zadatke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RAKOČEVIĆ

Obavještenje - 16.11.2018 12:19