METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KARADŽIĆ1x1
50S
LJILJANA KAŠĆELAN1x1
50S