KORPORATIVNE FINANSIJE


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA POPOVIĆ2x1
2S+4P
MILAN LAKIĆEVIĆ1x1
7S+5P
DRAGAN MIKEREVIĆ1x1
7S+5P