GLOBALIZACIJA I EKONOMSKA POLITIKA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA ROGIĆ2x1
1B+1P
DANIJELA JAĆIMOVIĆ4x1
1B+1P