EKOLOŠKA EKONOMIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x1
35B+1S+5P
GORDANA ĐUROVIĆ1x1
35B+1S+5P
NIKOLA MILOVIĆ1x1
35B+1S+5P