TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon ovog kursa studenti će biti osposobljeni da: - pravilno formulišu i formalno prikažu različite poslovne probleme - primijene normativne probleme u rješavanju različitih poslovnih problema - odrede ekonomsku opravdanost prikupljanja dodatne informacije i u skladu sa njenom pouzdanošću koriguju rizik - prepoznaju različite pregovaračke situacije i shodno tome izaberu odgovarajuću strategiju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ4x1
11B
2x1
11B