OSNOVE MARKETINGA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će upoznati:  Suštinu savremenog marketinga.  Neophodne informacije za potrebe marketing odlučivanja;  Savremene trendove u okviru instrumenata marketing miksa  Elementarne komponente marketing menadžmenta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ

Uvodni čas - zoom

Časovi - zoom

Zbirna tabela

Časovi - zoom

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum