MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR
IVAN RADEVIĆ

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati sa bodovima za aktivnost

Rezultati završnog ispita

Prezentacije za završni ispit i bodovi na aktivnost

Ispitna pitanja za završni ispit

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

Pitanja za završni ispit

Ispitna pitanja - prvi kolokvijum