ISTRAŽIVANJE MARKETINGA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će biti osposobljen da: Izvrši rekapitulaciju i produbi znanja iz osnova marketinga. Definiše i razlikuje komponente marketing okruženja. Razvije i praktično proces marketing istraživanja po pojedinim fazama. Samostalno izradi Case Study iz oblasti istraživanja marketinga.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVOVIĆ2x1
2S
BOBAN MELOVIĆ2x1
2S

Termin održavanja drugog kolokvijuma

Termin odrzavanja prvog kolokvijuma

Plan rada - 2022

Rezultati ispita

Termin održavanja popravnih kolokvijuma

Termin odrzavanja drugog kolokvijuma