UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Semestar: 3
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJICA LAZOVIĆ
BILJANA RONDOVIĆ