Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni pojam računovodstva kao i značaj računovodstva 2. Nabroji i objasni osnovne računovodstvene kategorije, objasni svrhu i značaj instrumenata u organizacii računovodstvene procedure, kao i razumije značaj računovodstvene regulative; 3. Definiše i nabroji osnovne finansijske iskaze, sa posebnim naglasnom na Bilans stanja i Bilans uspjeha; 4. Definiše, prepozna i klasifikuje imovinu preduzeća kao i proknjiži poslovne promjene koje nastaju na njima; 5. Definiše, prepozna i klasifikuje obaveze predeuzeća kao i proknjiži poslovne promjene vezano za njih; 6. Definiše, prepozna i klasifikuje prihode i rashode preduzeća i proknjiži poslovne promjene vezane za njih; 7. Primjenjuje stečena znanja u praksi;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ
JOVANA RACKOVIĆ

Završni ispit

Izmjena termina popravnog kolokvijuma

Dodatni čas vježbi - 3.12.

Vježbe - 8.11.2021.

Vježbe 1.11. - Termin početka

Izmjena vremena konsultacija-seminarski rad