Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum