UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO BOŽOVIĆ