Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG IVANOVIĆ

Konačna tabela nakon završnog

Zbirna tabela

Popravni kolokvijumi

Rezultati II kolokvijuma

Raspored održavanja kolokvijuma i Case Study

Odlaganje nastave