MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR