Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će upoznati:  Suštinu savremenog marketinga.  Neophodne informacije za potrebe marketing odlučivanja;  Savremene trendove u okviru instrumenata marketing miksa  Elementarne komponente marketing menadžmenta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA KULJAK
VLADIMIR ĐURIŠIĆ

Časovi - zoom

Časovi - zoom

Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum: Link za studente sa parnim brojem indeksa

Kolokvijum: Link za studente sa neparnim brojem indeksa

Raspored održavanja kolokvijuma