MAKROEKONOMIJA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x3
122B+40S+17P
MAJA BAĆOVIĆ3x1
122B+40S+17P