Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA MIROTIĆ2x3
134B+29S+9P
MAJA BAĆOVIĆ3x1
134B+29S+9P

Materijali sa predavanja - 06.05.2021.

Popravni kolokvijum - prijava

Materijal sa predavanja odrzanih 29.04.2021. godine

Materijali sa predavanja - 22.04.2021.

Materijal sa predavanja odrzanih 15.04.2021. godine

Konacni rezultati kolokvijuma