PRINCIPI MARKETINGA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će pokazati sposobnosti da:  Definiše i praktično primijeni marketing filozofiju u preduzeću.  Analizira i istraži kako nabavno tako i prodajno tržište.  Predvidi prodaju preduzeća i grane u kojoj to preduzeće posluje.  Kreira adekvatan marketing miks sa kojim će nastupiti na domaćem i inostranom tržištu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x3
132B+27S+66P
BOBAN MELOVIĆ3x1
132B+27S+66P

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Završni ispit - grupe za polaganje

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

DL - obavještenje o popravnom

Online aktivnost - DL

DL predavanje