RAČUNOVODSTVO


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA LAKOVIĆ4x2
95B+37S+160P
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ3x1
95B+37S+160P