MONETARNA EKONOMIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ2x2
86B+10S+1P
SLOBODAN LAKIĆ3x1
86B+10S+1P