MONETARNA EKONOMIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ2x2
80B+44S+65P
SLOBODAN LAKIĆ3x1
80B+44S+65P