FINANSIJSKI MENADŽMENT


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVOVIĆ2x1
56B+25S+10P
SAŠA POPOVIĆ3x1
56B+25S+10P