ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x2
88B+37S+4P
MILORAD JOVOVIĆ3x1
88B+37S+4P