EKONOMETRIJA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TAMARA BACKOVIĆ VULIĆ2x3
88B+112S+112P
VESNA KARADŽIĆ2x2
88B+112S+112P