EKONOMETRIJA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ2x2
92B+36S+2P
VESNA KARADŽIĆ2x1
92B+36S+2P