MEĐUNARODNA EKONOMIJA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA ROGIĆ2x3
124B+32S+32P
DANIJELA JAĆIMOVIĆ3x1
124B+32S+59P