PREDUZETNIŠTVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
55B+22S+6P
MIRJANA KULJAK3x1
55B+22S+6P