EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x1
24B+10S+1P
NIKOLA MILOVIĆ3x1
24B+10S+1P