OSNOVI EKONOMIJE


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN ĐURAŠKOVIĆ2x2
118B+49P
MILENA KONATAR2x2
117B+48P
MILIVOJE RADOVIĆ3x2
235B+97P