OSNOVI EKONOMIJE


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KONATAR4x4
238B+78P
MILIVOJE RADOVIĆ3x2
238B+78P