PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x3
121B+47S+28P
PREDRAG IVANOVIĆ3x1
121B+47S+28P