MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO BOŽOVIĆ2x1
65B+27S