RAČUNOVODSTVO


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA LAKOVIĆ4x3
128B+44S+107P
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ3x2
128B+44S+107P