MIKROEKONOMIJA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RAKOČEVIĆ1.5x1
101B+33S+204P
2x1
51B+17S+103P
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ1.5x1
101B+33S+204P
2x1
50B+16S+101P