ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x2
93B+39S+2P
MILORAD JOVOVIĆ3x1
93B+39S+2P